06-20 09 06 37 info@o-mediation.nl

Menu
Mediation

Wat is mediation?

Met mediation lossen partijen samen het conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Partijen werken en denken dus zelf actief mee en bepalen zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing duurzamer dan een opgelegde uitspraak van bijvoorbeeld een rechter. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Partijen blijven met elkaar in gesprek.

Mediation is een win-winsituatie voor alle partijen. Dit, in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij de rechter beslist en waarbij (bijna) altijd een partij verliest. De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal en (ver)oordeelt niet.

De mediator bemoeit zich ook niet met de inhoud van het conflict.

Wanneer mediation?

Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Mediation kan bij vrijwel alle soorten conflicten worden toegepast, zoals bijvoorbeeld: (echt)scheidingen, burenruzies, arbeidsconflicten en huurgeschillen.

Door de inzet van mediation kunt u de rechtsgang voorkomen. De mediator is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van het conflict. De mediator gaat samen met u op zoek naar wat u met elkaar verbindt, naar onderliggende belangen en probeert van daaruit weer beweging in het conflict te krijgen richting een oplossing.

Familiemediation

Familiemediation wordt ingezet bij allerlei conflicten binnen de familie, waaronder (echt)scheiding met of zonder kinderen.

Geheimhouding

Alles wat tijdens de mediation besproken en vastgelegd wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht. Deze plicht geldt ook voor de mediator.

Vrijwilligheid

Mediation is nooit verplicht.

Het is enkel zinvol als beide partijen hiervoor openstaan, actief meewerken en de intentie hebben een oplossing te vinden voor het probleem.

Vrijblijvendheid

Mediation is altijd vrijblijvend.

Alle partijen zijn vrij om de mediation te beëindigen wanneer zij dit wensen.

Gedurende de mediation komen er allerlei voorstellen voorbij die mogelijk op dat moment aantrekkelijk lijken en geaccepteerd worden. Verder in de mediation kan blijken dat dit toch anders is.

De vrijblijvendheid houdt dan in dat u te allen tijde gedane toezeggingen of afspraken weer ter discussie kunt stellen en dus van mening kunt veranderen. Pas na het ondertekenen van het besproken eindresultaat (“vaststellingsovereenkomst/convenant”) ligt de uitkomst van de mediation vast en kunt u elkaar daar ook aan houden.

Wilt u ook een executoriale titel verbinden aan de vaststellingsovereenkomst, dan kan dit via een notariële akte of door bekrachtiging van de rechter.

Daarmee wordt bereikt dat indien een der betrokkenen zich toch niet aan de afspraken houdt, via de deurwaarder nakoming kan worden verkregen en u dus niet naar de rechtbank hoeft (met weer een dure advocaat).