06-20 09 06 37 info@o-mediation.nl

Menu
Kosten

De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium en eventuele overige te maken kosten. Het uurtarief is afhankelijk van het soort mediation en de werkzaamheden.

Eventuele kosten van de huur van een locatie worden aan u doorberekend.

De tijdsbesteding wordt transparant verantwoord in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht.

De kosten worden meestal in overleg gedeeld tussen de partijen. In conflicten tussen werkgever en werknemer neemt de werkgever vaak de kosten voor zijn rekening. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation. Die voorwaarde wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus partijen, inclusief de mediator moeten zich daaraan houden.

In bepaalde gevallen krijgt u mediation via een rechtsbijstandsverzekering vergoed. Check uw polisvoorwaarden om te zien of mediation door uw verzekering gedekt is.

O-Mediation biedt u de mogelijkheid om gratis en geheel vrijblijvend kennis te maken.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?