06-20 09 06 37 info@o-mediation.nl

Menu
Echtscheiding of vechtscheiding?

Een (echt)scheiding heeft vaak een enorme impact op alle betrokkenen. Zowel bij de scheidende partners als bij eventuele kinderen ontstaan grote onzekerheden over de toekomst. Ondanks alle emoties moeten er veel praktische, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

Uit welke onderdelen bestaat een (echt)scheidingsproces?

Scheidingproces | O-Mediation

Al met al moet er dus heel wat worden geregeld voor de (echt)scheiding.

De mediator biedt hulp bij al deze aspecten en bij het voorbereiden van het ‘paraplugesprek’. Dit is het gesprek waarbij u de kinderen vertelt dat u gaat scheiden.

De mediator kan desgewenst ook een kindgesprek voeren. Hierbij wordt het kind/de kinderen (minderjarig of meerderjarig) apart gesproken door de mediator om zo ook de wensen van het kind goed naar voren te laten komen in het scheidingsproces.

Familiemediation kan bijdragen aan een “overlegscheiding” ter voorkoming van een “vechtscheiding”.

Mediation is immers gericht op samenwerking en een win-win uitkomst voor alle betrokkenen.