06-20 09 06 37 info@o-mediation.nl

Menu

Echtscheiding

Van A tot Z, met daarbij o.a. het opstellen van convenanten, ouderschapsplan, omgangsregeling en alimentatieberekeningen.

Familiemediation

Familiemediation wordt ingezet bij allerlei conflicten binnen de familie, waaronder (echt)scheiding met of zonder kinderen.

Arbeidsconflicten

Arbeidsmediation wordt ingezet bij conflicten in zakelijke relaties, bijv. tussen werkgever/werknemer of werknemers onderling.


Wat is mediation?

Met mediation lossen partijen samen het conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Partijen werken en denken dus zelf actief mee en bepalen zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing duurzamer dan een opgelegde uitspraak van bijvoorbeeld een rechter. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Partijen blijven met elkaar in gesprek.

Mediation is een win-winsituatie voor alle partijen. Dit, in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij de rechter beslist en waarbij (bijna) altijd een partij verliest. De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal en (ver)oordeelt niet.

De mediator bemoeit zich ook niet met de inhoud van het conflict en heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst.

Wanneer mediation?

Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Mediation kan bij vrijwel alle soorten conflicten worden toegepast, zoals bijvoorbeeld: (echt)scheidingen, burenruzies, arbeidsconflicten en huurgeschillen.

Een conflict gaat vaak gepaard met verdriet, frustratie, gevoelens van machteloosheid en boosheid. Standpunten worden ingenomen, verharden en worden principekwesties. De communicatie verslechtert en men ontloopt elkaar. Onderhandelen wordt onmogelijk. Vaak rest dan alleen nog de gang naar de rechter, met alle kosten, moeite en frustraties van dien.

Meer dan 75% van de mediations wordt succesvol afgerond!

Door de inzet van mediation kunt u de rechtsgang voorkomen. De mediator is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van het conflict. De mediator gaat samen met u op zoek naar wat u met elkaar verbindt, naar onderliggende belangen en probeert van daaruit weer beweging in het conflict te krijgen richting een oplossing.

Herkent u een dergelijk probleem en komt u er samen niet meer uit? Mediation biedt vaak uitkomst in dit soort lastige situaties.